Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av våran webbplats. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

damm.jpg

Damm

Inom ayurvedan används olika typer av dammar för att rena kroppen och lösa blockeringar. De används också som en del i att balansera energiflödet. Vi använder dem t ex vid olika typer av stresstillstånd, för att balansera hormonsystemet och magtarmsystemet samt vid smärttillstånd. De går till så att en damm av kikärtsmjöl (glutenfritt) placeras på det område som ska behandlas. Dammen fylls sedan med olja och örter som successivt värms upp. Dammarna kan placeras på olika ställen, allt beroende på symptom och obalanser.

Adrenaldam
Behandlingen minskar utsöndring av stresshormoner som sker via binjurarna. Balanserar den kvinnliga hormonproduktionen. Balanserar menopaussymtom. Lämplig vid bland annat ständig energibrist, kronisk stress och arbete utan vila. Vi gör en damm kring njurar och binjurar och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp.

Urovasti
En avslappnande och stärkande behandling för hjärta och lungor. Fungerar även utrensande för lungorna. Bra vid t ex ångest och astma. Vi gör en damm över hjärtområdet och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp.

Greeva basti
En smärtlindrande och avslappnande behandling för nacken. Vi gör en damm precis nedanför nacken och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp.

Thyreodam
En balanserande och avslappnande behandling för sköldkörtelns funktioner. Lämplig vid bland annat upplevelse av tröghet i systemet, kronisk stress, energibrist, låg prestationsförmåga, frusenhet, viktökning (på grund av låg ämnesomsättning), mild depression, muskelkramper och försämrad minnesfunktion. Vi gör en damm över sköldkörteln och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp. Behandlingen rekommenderas ej för den som redan medicinerar för sköldkörteln.

Stomach damm
En avslappnande och lugnande behandling som är bra vid t ex magkatarr, sur mage och ulcerös colit. Vi gör en damm ovanpå magsäcken och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp.

Abdominaldam
En avslappnande och balanserande behandling för mag- och tarmfunktionen. Bra vid t ex förstoppning. Vi gör en damm på magen och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp.

Bladder damm
En balanserande och avslappnande behandling för urinblåsan. Bra vid t ex retningar, trängningar och inkontinens som pågått under en längre tid. Vi gör en damm över urinblåsan och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp.

Joint damm
En smärtlindrande behandling för leder, t ex knän, höfter och axlar. Vi gör en damm direkt på den smärtande leden och tillsätter sedan olja med tillsatta örter som successivt värms upp.

Tid: 90 minuter
Pris: 950 kr